جمعه بیستم شهریور ۱۳۸۸

عکسهای وحشتناک از جراحی بینی

آبگینه ساری:راستش به ما مازنی ها جوانتر که بودیم میگفتند که : " دماغ دله ونه فهم دواشه " حالا بزرگ و کوچکی معمولی و نوک تیز بودن و مدور بودن که مهم نیست ! این جمله - ضرب المثل مازندرانی - کنایه از کسب ادب و هنر و شعور میباشد نه حصول زیبایی ظاهری ! حالا ربط بینی به فهم و شعور چی بوده بماند ؛ ولی واقعا به این عکسها نگاه کنید که جراحی نمیشه گفت باید کمی کشیده تر تلفظ کرد و گفت جر دادن بینی ! چند تا عکس از سایتی گیر آوردم که بد ندیدم که خود بتماشا بنشینید و به بچه هایتان بفرمایید که : ... بو وووو ... ! ( عبارتی بود که مادر بزرگ های ما برای ترساندن ما از چیزهای خطرناک می گفتند !

 بیچاره پدر و مادر های این اهل دماغ ها را با هزار بدبختی جان میکنند تا این ظاهر بینان بقیمیت جر دادن بینی خود پولش را معمولا - نه همه که انگشت شمارند ... الا یک از هزاران - به شیادان از وجدان بیخبر تقدیم کنند! اقدام و جمع آوری کننده : وبلاگ آبگینه ساری

نوشته شده توسط م.زارع در 3:41 |  لینک ثابت   •